Uw bouwpartner in stabiliteit en coördinatie

Door de jaren heen hebben wij een methode ontwikkeld waarbij wij streven naar een optimalisatie van uw project waarbij de stabiliteit hoog in het vaandel staat. Dit alles gebeurt  in samenspraak met de bouwheer ,de aannemer en de architect.
De architecturale vormgeving, het vlot maken van de uitvoering op de werf en  de specifieke bouwkundige eisen proberen wij direct in de beginfase mee te nemen in de globale studie. Op  deze manier bereiken we een duidelijke transparante samenwerking met alle partijen. Zo kunnen fouten en problemen van in de beginne geminimaliseerd worden.

Het dossier komt meestal volgens onderstaand schema tot stand:
  • In eerste fase zal een ruwe voorstudie opgemaakt worden van de totale woning. Hierbij zijn reeds alle afmetingen van balken, kolommen en liggers gekend. Ook bepalen wij dan de nodige diktes van de vloeren. Hierdoor hebben we reeds een goed zicht op de moeilijke knopen en kunnen we in de beginfase reeds grote problemen voorkomen in plaats van achteraf oplossen. Door de voorstudie heb je ook een goede raming naar de uitvoeringskosten.
  • In overleg met alle partijen zal dan gekeken worden of deze elementen passen binnen het architectuur ontwerp. Ook houden wij reeds zoveel mogelijk rekening met koudebruggen zodanig dat het EPB zo vlot mogelijk kan opgemaakt worden. Indien dit nodig zou blijken kunnen bepaalde zaken aangepast worden. Dit zorgt voor een perfecte balans tussen het architecturale ontwerp, de specifieke eisen van de bouwheer en de algemene stabiliteit van de woning.
  • Nadat alle partijen akkoord zijn gaan wij over tot het opmaken van de nodige wapening en het uitwerken van de detailtekeningen van alle structurele onderdelen en eventuele bouwknopen. Dit alles wordt ook steeds duidelijk uitgetekend op onze plannen die wij dan ook zowel digitaal als afgedrukt aanbieden aan alle partijen.

Door deze werkwijze te hanteren hebben wij uit ervaring geleerd dat er nog weinig misverstanden en/of problemen op de werf optreden. Dit zorgt voor een efficiënte samenwerking, een vlotte bouwproces en een lagere kostenplaatje.

Voor de berekeningen gebruiken wij steeds de meest recente software van Belgische fabrikant, in combinatie met de meest courante Belgische normen. Wij volgen ook nieuwe ontwikkelingen op de voet en genieten hiervoor regelmatig bijscholing. Het optekenen van alle plannen en details gebeurd in het meest gebruikte bestandsformaat in de bouwwereld. Dit zorgt dan weer voor een vlotte samenwerking met de verschillende partijen. Bij het opmaken van een stabilitietsdossier leveren wij telkens een set plannen en buigstaat af aan zowel de bouwheer, aannemer en architect. Indien gewenst kan hier ook een meetstaat en lastenboek voor worden opgemaakt.